sábado, 17 de noviembre de 2012

Conferencia. Subtilitates Naturae. Aspectes cosmològics a l’obra d’Hildegarda de Bingen.


Georgina Rabassó (Universitat de Barcelona), Subtilitates Naturae. Aspectes cosmològics a l’obra d’Hildegarda de Bingen.


Sala d’Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya, Institució Milà i Fontanals.
Dilluns, 26 de novembre - 16.00h


Les descripcions al·legòriques i visionàries de l’univers material que Hildegarda de Bingen (1098-1179) exposa en les seves obres Sciuias i Liber diuinorum operum s’analitzen en la tesi doctoral des de la perspectiva de dur a la superfície els plantejaments físics subja-cents. Una presentació similar de la cosmologia hildegardiana es troba en el llibre Cause et cure, obra anònima conservada en un ma-nuscrit del segle XIII l’edició crítica de la qual (Moulinier, 2003) ha obert un nou camp d’investigació en relació amb la filosofia natural de la magistra renana. Les dues hipòtesis que articulen la recerca en curs són, d’una banda, l’existència d’un desenvolupa-ment en espiral que alhora vincula i diferencia les dues imatges del món que mostra Hildegarda i, de l’altra, que el motor principal de l’esmentat desenvolupament teòric és la seva inspiració en la cos-mologia del Timaeus de Plató. La tesi doctoral pretén ser una apor-tació a l’estudi de l’obra d’Hildegarda de Bingen i una contribució a ampliar els límits establerts per la crítica al fenomen conegut com el descobriment de la natura del segle XII. 


Source: CSIC

No hay comentarios:

Publicar un comentario