jueves, 26 de enero de 2012

Novedad editorial: Castro, A. "Colección Diplomática Altomedieval de Galicia I. Documentación editada en escritura visigótica".Colección diplomática altomedieval de Galicia I:
Documentación editada en escritura visigótica (662-1234).

A. Castro Correa, Investigador, Seminario de Paleografía, Diplomática y Codicología, Universitat Autònoma de Barcelona.


"Galicia é probablemente unha das comunidades autónomas que conta cun maior número de documentos conservados para o período medieval do noso país. Con todo, estes fondos non mereceron aínda a mesma atención que os conservados para outras zonas, polo que o volume de documentación inédita é alto e o de editada insuficiente, impedíndonos así tanto poder contar con toda a información histórica dispoñible que achegan estas fontes manuscritas coma realizar un estudo en profundidade da evolución dos tipos escriturarios na nosa terra.
Poder recompilar nunha única publicación homoxénea todos os documentos medievais galegos conservados, tanto os xa coñecidos coma aqueles que permaneceron aínda sen estudar, é unha tarefa inxente que se ha de facer pouco a pouco, contando coa dificultade da gran dispersión das fontes xa localizadas entre arquivos galegos, nacionais e estranxeiros, ademais das coleccións particulares. Este traballo é así un primeiro paso que, partindo sobre todo das coleccións diplomáticas coas que xa contamos, tenta reunir a produción documental altomedieval en escritura visigótica da nosa terra. Un primeiro paso que recolle os pasos anteriores para poder avanzar".

Contacto editorial

No hay comentarios:

Publicar un comentario