martes, 1 de mayo de 2012

XXII Seminari d'història monetària de la Corona d'Aragó.

Imatges, símbols i llengendes a la moneda XXII Seminari d'història monetària de la Corona d'Aragó.

MNAC.

15 i 16 de maig
Horari: De 17 a 20h
Preu: 15 €. Per a estudiants, jubilats i Amics del MNAC, 10 €

L’element més visible de les monedes és la imatge, que a més de valors estètics acostuma a contenir informació política i tècnica del seu context, en definitiva l’empremta del poder que la va crear. En aquesta nova edició del Seminari, des del Gabinet de Numismàtica de Catalunya al MNAC es proposa una aproximació a tot aquests elements formals del numerari medieval i modern de la Corona d’Aragó i al seu entorn cultural immediat.

Dimarts 15 de maig Aproximació a la moneda des d’una perspectiva iconogràfica.
"La imatge del poder i el poder de les imatges. A propòsit de les monedes": Dr. José Enrique Ruiz-Doménec, Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
"Atributs de poder, heràldica i emblemes reials a la moneda": Dr. Albert Estrada-Rius, Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC.
"La presència de temes religiosos en les primeres monedes dels reis d’Aragó i comtes de Barcelona": Dra. Marta Serrano, Universitat Rovira i Virgili.

Dimecres 16 de maig Analisis d'elements formals: De les inscripcions monetàries fins als «signes secrets».
"Les inscripcions monetàries: contingut, peculiaritats tècniques i estètiques": Dr. Jesús Alturo i Sra. Tània Alaix, Universitat Autònoma de Barcelona.
 "Els signes d’emissió: senyals secrets i informació pública": Dra. Maria Clua, Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC.
"La moneda islàmica: el poder de l'escriptura": Dra. Carolina Doménech, Universitat d’Alacant.

Informació i inscripcions: Per assistir al Seminari, cal formalitzar la inscripció i fer efectiu l’import de matrícula. Inscricpcions al Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, al Tel. 93 622 03 60 o al gnc@mnac.cat
La matrícula dóna dret a un certificat d'assistència.


No hay comentarios:

Publicar un comentario